Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
neupsh
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablubra blubra
neupsh
9219 ed40 390
Reposted fromhagis hagis viablubra blubra
neupsh
Reposted frommayamar mayamar viaikari ikari
neupsh
6721 5405 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viaNaitlisz Naitlisz
neupsh
6512 de15 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaczinok czinok
neupsh
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromfindmyway findmyway viatalarcio talarcio
8989 6550 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viatalarcio talarcio
neupsh
Czasem ludzie są piękni. Nie z wyglądu. Nie w tym co mówią. W tym, kim są.
Reposted frompoezja poezja vialekkaprzesada lekkaprzesada
neupsh
3394 5d2c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
6412 205b 390
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
6449 940f 390
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
neupsh
Z perspektywy serca
Nie znam swego miejsca
— Romantycy lekkich obyczajów; 5 perspektyw
6448 9607 390
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
neupsh
neupsh
Przychodzi w życiu taki moment, kiedy wiesz, że musisz odpuścić. Cud, na który liczyłaś ominął Cię szerokim łukiem. Los nie wyciągnął życzliwej ręki. Nieprzypadkowe przypadki nie były po Twojej stronie. Nadzieja umarła. Zaakceptuj to. Ta decyzja może być najlepszą w Twoim życiu.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutoflove outoflove
neupsh
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viaoutoflove outoflove
neupsh
5575 1b6a 390
Reposted fromnutt nutt viaguerriera guerriera
neupsh
neupsh
1222 f037 390
Reposted frompiehus piehus vianonecares nonecares
neupsh
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamesoute mesoute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl