Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
neupsh
2054 d691 390
Reposted fromPoranny Poranny viablackheartgirl blackheartgirl
neupsh
7364 c4d5 390
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viaelusive elusive
neupsh
7993 3bcf 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viagoszko goszko
neupsh
neupsh
neupsh
7642 0489 390
Reposted fromnihilummm nihilummm viagoszko goszko
neupsh
Mieli po jakieś dwadzieścia lat - i widać było, że szaleją za sobą. Tchnęli szczęściem niczym zapachem wiosennego bzu. Jedli hamburgery i rozmawiali, podnieceni jak dzieci. (...) Podobało mu się, że żadne z nich nie usiłuje zachować chłodnego dystansu ani szpanować przed drugim. Mimo że siedział daleko od nich, dostrzegł ich głupawo zakochane miny i ciągłą potrzebę kontaktu fizycznego, słyszał ich chichot i nieustanne bla-bla-bla. Na nikim nie próbowali wywrzeć wrażenia i nie uważali się za lepszych. Wystarczyło im, że mogą dzielić się ze sobą radością. Aż miło było patrzeć.
— Jonathan Carroll, "kąpiąc lwa" // założę się, że tak właśnie wyglądamy z boku, gdy wychodzimy gdzieś razem (:
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viapsycha psycha
neupsh
neupsh
7383 3acd 390
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viabanshe banshe
neupsh
3309 c973 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapchamtensyf pchamtensyf
0657 239b 390
Reposted fromink ink viaalittlepieceofheaven alittlepieceofheaven
neupsh
A kim Ty jesteś? 
Czy jesteś gotowa zrzucić z siebie wszystkie maski? Stanąć obnażona choćby sama przed sobą?
— Wioletta Klinicka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
neupsh
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag - "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
neupsh
Sprawą podstawowej wagi musi stać się dla kobiet zrozumienie prostego faktu. Jeżeli będą się upierały przy tym, by partner był ciągle blisko, narzucały mu się, gdy stara się odsunąć, to On ciągle będzie uciekał i unikał ich i nigdy nie odczuje prawdziwej tęsknoty ani głębokiej potrzeby miłości.
— John Gray - "Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
neupsh
4697 535c 390
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
neupsh
Poprzez stosowanie zasad savoir-vivre’u w życiu codziennym możemy wpływać na nasze otoczenie i, choćby na małą skalę, być inspirującym przykładem dla innych. Niewykluczone, że gdy machniecie kierowcy ręką w podziękowaniu za miły gest, następnym razem będzie on bardziej skłonny wpuścić innych na swój pas ruchu. Nigdy nie wiadomo, co może wyniknąć z niewinnego skinięcia dłonią.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viawszystkodupa wszystkodupa
neupsh
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później
neupsh
Myślę, że nie jest żadną trudnością kogoś zniszczyć. Siła destrukcji w niektórych osobach bywa ogromna. Zdecydowanie trudniej podnieść drugą osobę z ziemi, otrzepać z brudu i na nowo pomóc jej się odbudować. Niszczyć potrafi każdy. To naprawdę żadna sztuka. Ale dać miłość, wsparcie i ciepłe serce - to już trudniej. A przecież właśnie to jest prawdziwym arcydziełem życia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
neupsh
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
Reposted fromjust-breathe just-breathe viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl