Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
neupsh
6410 7055 390
3843 7d25 390
neupsh
6965 b671 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
neupsh
2111 b0ca 390
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
neupsh
1334 9358 390
Reposted fromagatiszka agatiszka vialaparisienne laparisienne
neupsh
9827 8e14 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
neupsh
5475 3203 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
neupsh
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol vialaparisienne laparisienne
neupsh
4973 928d 390
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
neupsh
Odkryłem, że życie jest dużo ciekawsze, jeśli człowiek czasami trochę wariuje.
— Zoe Sugg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
neupsh
4606 3aca 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
neupsh
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
neupsh
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve vialaparisienne laparisienne
neupsh
Odkryłem, że życie jest dużo ciekawsze, jeśli człowiek czasami trochę wariuje.
— Zoe Sugg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
neupsh
4606 3aca 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
neupsh
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
neupsh
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve vialaparisienne laparisienne
neupsh
9790 844a 390
Reposted fromiblameyou iblameyou viawszystkodupa wszystkodupa
neupsh
8465 dd36 390
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
neupsh
5495 767a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl